ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР

 

страна

формат

Црно-бела

Колор

Насловна

Шлајфна (202х30 мм)

-

150,00

Внатрешна

см2

0,90

1,30

1/1 страна (202x252 мм)

420,00

570,00

1/2 страна (202x125 мм)

220,00

290,00

1/4 страна (98x125 мм)

115,00

150,00

Hot line см2

1,1

-

Последна

1/1 страна (202x252 мм)

-

740,00

1/2 страна (202x125 мм)

-

380,00

 

Ширина на: една колона – 47 мм, две колони – 98 мм, три колони – 150 мм,

четири колони – 202 мм.

 

 

Цени за посебно позиционирање

 

Страна бр.

1/1 стр.

1/2 стр.

1/4 стр.

см2

4-5 (ц/б)

-

-

200,00

1,60

6-9 (ц/б)

525,00

270,00

150,00

1,30

 

За сите други посебни барања за позиционирање

ценaте се зголемува за 20%.

 

 

ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ВО ТВ ЕКСТРА

 

Format

Cena

Последна кколор 1/1 стр. (190х260 мм)

500

Последна колор 1/2 стр. (190х130 мм)

250

см2 внатрешна колор

0.9

см2 насловна колор

2.2

 

Горенаведените цени се во евра без вклучен 18% ДДВ.

 

Реклами:
тел. 02/3089-241, 3089-242, 3089-257, 3089-259, 3089-265; факс: 02/3089-254
e-mail: reklami@mpm.com.mk

Службени огласи и тендери:
тел. 02/3089-255, 3089-256, факс: 02/3089-254
e-mail: sloglasi@mpm.com.mk

Тажни помени и мали огласи:
Тел. 02/3236-730 3236-830, 3236-930
e-mail: nekrolozi@mpm.com.mk; malioglasi@mpm.com.mk